การลงทะเบียนสำหรับคนไทย

❑ อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทการลงทะเบียน อัตราค่าลงทะเบียน
*แพทย์ ๕,๐๐๐ บาท
บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล แพทย์ประจำบ้าน ๓,๐๐๐ บาท
*แพทย์ที่ลงทะเบียนและมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของสมาคมฯ จะได้สิทธิพิเศษสำหรับเป็นสมาชิก ICS ฟรี สมาชิก IASGO (Thailand Chapter) ฟรี 1 ปี และ สมาชิกสมาคมเลเซอร์ทางการแพทย์ (ประเทศไทย) ฟรี 1 ปี

ค่าลงทะเบียนรวม
  • ป้ายชื่อและเอกสารร่วมประชุม
  • การเข้าร่วมประชุมใน Session วิชาการ และ Exhibition
  • อาหารว่างและอาหารกลางวัน

❑ การชำระเงิน

(รับชำระเงินด้วยการโอนเงินเท่านั้น)

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย จำกัด
สาขา: ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี: WORLD CONGRESS ICS 2021
เลขบัญชี: 041-0-19284-8
ประเภท: ออมทรัพย์


เมื่อท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ขอให้แนบสลิปหลักฐานการชำระเงิน แจ้งมายังสำนักงานเลขานุการ ผ่านทาง E-mail: icsthailand2021@gmail.com
หรือ แจ้งชำระเงินออนไลน์โดย คลิกที่นี่

การลงทะเบียนของท่านจะไม่สมบูรณ์ หากท่านยังไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ


❑ การยกเลิกการลงทะเบียนและการคืนเงินค่าลงทะเบียน

การยกเลิกการลงทะเบียนต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทาง icsthailand2021@gmail.com การประชุมจะคืนค่าลงทะเบียนคืน ๗๐% ของเงินค่าลงทะเบียน และจะโอนเงินคืนภายใน ๑ เดือน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

Organized by:

Co-host by:

Supported by:

The 42<sup>nd</sup> ICS WORLD CONGRESS in conjunction with  17<sup>th</sup> APALMS-ISLSM Congress 2021

The 42nd ICS World Congress in conjunction with 17th APALMS-ISLSM Congress 2021

© Copyright ICS Thailand 2021 - All Rights Reserved